Start uplara vergi teşviği

1 ) İşe Başlama Bildiriminin Zamanında Yapılmış Olması Gerekir
213 Sayılı Vergi Usul kanuna göre işe başlayan mükellefler işe başladığı tarihten itibaren on gün içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine işe başlama bildirimini yapmak zorundadırlar. Bu süreyi kaçıran genç girişimciler bu istisnadan faydalanamazlar.

2) Kendi işinin Başında bilfiil bulunması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi Gerekmektedir
İstisnadan Yararlanacaklar ya işin başında bulunacaklar. yada sevk organizasyon işlerini kendileri yaomak zorundadır.

3) Genç girişimcinin tam mükellefiyete sahip olması gerçek kişi olması Gerekir
4) Kazanç İstisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması Gerekir
10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

5) Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
6) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir.
7) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devam ettirilmesi hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması halinde istisnadan yararlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir